Politica de confidențialitate și reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) explică modul în care informațiile despre dvs. sunt colectate, utilizate și divulgate de Coherent Solutions din Moldova și afiliații noștri (colectiv „Coherent Solutions din Moldova”, „Coherent”, „noi” sau „noștri”) atunci când vizitați site-ul web Coherent Solutions din Moldova https://coherentsolutions.md/ subdomeniile și orice aplicații mobile sau web asociate (colectiv, „Site-ul web”), deținute și administrate de Coherent Solutions din Moldova.

1. Informații cu privire la operatorul de date. Dispoziții generale

Coherent Solutions din Moldova, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sectorul 2, Str. Jean Louis Calderon, nr. 26, et. 1, ap. 1, înregistrată la registrul comerțului din București sub nr. J40/811/2021, cod fiscal 43584051, este un operator de date cu caracter personal și este responsabil pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 679 / 2016, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și care abrogă Directiva 95/46 a CE).

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Coherent Solutions din Moldova respectă confidențialitatea subiecților de la care a primit date cu caracter personal și garantează o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal. Scopul prezentei politici de confidențialitate este de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care le folosim, cu cine le putem împărtăși, ce drepturi aveți cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și cum puteți revizui și schimba prelucrarea acestor date.

2. Temeiuri legale pentru prelucrare, scopuri de prelucrare, principii de prelucrare

Coherent Solutions din Moldova prelucrează datele cu caracter personal numai dacă este absolut necesar. Scopurile prelucrării și temeiurile legale pentru aceasta sunt următoarele:

 • Pentru executarea unui contract sau în contextul relațiilor precontractuale (motive legale pentru prelucrare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor); cu scopul de pune în aplicare obligațiile legale aplicabile Coherent Solutions din Moldova (temeiuri legale pentru prelucrare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) „c” din Regulamentul general privind protecția datelor); și cu acordul explicit al subiectului de a furniza datele pentru unul sau mai multe scopuri specifice (temeiuri legale pentru prelucrare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) și articolul 7 din Regulamentul general privind protecția datelor). Activitățile de Marketing fac parte din scopurile prelucrării cu consimțământ a datelor, inclusiv trimiterea de informații despre evenimente, cursuri și publicații.
 • Este posibil să folosim informațiile dvs. în contextul unui interes legitim pentru a face acest lucru. De exemplu, putem folosi informațiile dvs. atunci când acestea ar ajuta la atingerea obiectivelor noastre de afaceri sau pentru a vă facilita accesul la un beneficiu pentru dvs. sau pentru altcineva.
 • Ne bazăm pe interesul legitim numai dacă motivul utilizării informațiilor dvs. este corect și legal. În cazul în care dorim să acționăm în fondul interesului legitim ca bază legală, vom pune în aplicare un test de echilibru care va analiza interesele noastre legitime și drepturile dvs. de confidențialitate.

Atunci când prelucrarea datelor se bazează pe „consimțământul explicit”, pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) și a articolului 7 din Regulamentul general privind protecția datelor, furnizarea de date cu caracter personal în acest scop este opțională. Lipsa consimțământului poate duce la imposibilitatea Coherent Solutions din Moldova de a răspunde unei cereri. Coherent Solutions din Moldova, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă următoarele principii atunci când prelucrează datele dvs. cu caracter personal:

 • Respectarea legii, acționarea cu bună-credință și transparență
 • Limitarea scopurilor de prelucrare
 • Relevanța scopurilor de prelucrare și minimizarea procesului de colectare a datelor cu caracter personal
 • Acuratețea și actualizarea datelor
 • Restricționarea cu privire la stocarea datelor pentru a atinge scopurile de prelucrare
 • Integritatea și confidențialitatea prelucrării, asigurând un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Coherent Solutions din Moldova, în calitate de operator, realizează următoarele operațiuni și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Crearea unui cont și înscrierea în platform cu scopul utilizării unui serviciu – scopul acestei operațiuni este de a identifica persoana pentru a-i oferi serviciul / comanda
 • Procesarea și contabilizarea plății pentru un serviciu, dacă există – scopul acestei operațiuni este de a permite plata și evidența contabilă
 • Date individuale (de exemplu, nume, număr și serie CI, cod numeric personal, adresă, e-mail, telefon etc.) – în scopuri de marketing, inclusive pentru trimiterea de informații despre evenimente, training-uri și publicații
 • Colectarea informațiilor despre tipul și durata serviciilor furnizate – în scopuri de marketing, incl. trimiterea de informații despre evenimente, instruiri și publicații
 • Prelucrarea datelor atunci când este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau precontractuale sau în cazul în care aceste date sunt cerute de lege

Folosim cookie-uri, în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile, care este disponibilă pe site-ul web aici: https://coherentsolutions.md/cookie-policy/. Dacă participați la un eveniment organizat de Coherent Solutions din Moldova, Coherent Solutions din Moldova poate publica fotografia pe site-ul nostru în scopul anunțării publice a evenimentului. Când vizitați site-ul nostru web și vi se solicită informații personale, împărtășiți și furnizați aceste informații Coherent Solutions din Moldova.

4. Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Când sunteți de acord să utilizați site-ul nostru web, colectăm informații despre dvs. pe măsură ce utilizați site-ul web sau pe măsură ce ni le furnizați, incluzând:

 • Activitatea site-ului web, inclusiv date despre activitatea dvs. de navigare pe site-ul nostru web, cum ar fi paginile pe care le vizitați, link-urile pe care faceți clic și când
 • Informații tehnice despre dispozitivul sau browserul pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, cum ar fi adresa IP a dispozitivului, datele șirurilor cookie și (în cazul dispozitivelor mobile) tipul dispozitivului și identificatorul unic al dispozitivului mobil, cum ar fi Apple IDFA sau Android Advertising IP
 • Date cu caracter personal, dacă alegeți să furnizați printr-un formular de trimitere: numele dvs., adresa de e-mail, locul de desfășurare a activității, funcția sau numărul de telefon
 • Informații pe care e posibil să le furnizați reprezentanților Coherent Solutions din Moldova, inclusiv răspunsuri la sondaje, mesaje de tip e-mail sau conversații telefonice

5. Destinatari și categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Coherent Solutions din Moldova furnizează date cu caracter personal persoanelor din afara Uniunii Europene numai cu acordul explicit al expeditorului de date și folosind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, prin impunerea unor prevederi contractuale sau alte instrumente care asigură o protecție ridicată a acestor date. Toate datele personale colectate pe site-ul nostru web pot fi stocate și prelucrate în și prelucrate în Uniunea Europeană dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră.

6. Drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate

 • 6.1. Dreptul la informare. Puteți să ne solicitați în orice moment informații despre datele dvs. personale pe care le stocăm și le prelucrăm, precum și despre originea, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-am transmis și scopul prelucrării
 • 6.2. Dreptul de retragere a consimțământului. Dacă ne-ați acordat consimțământul dvs. pentru a prelucra datele dvs., îl puteți retrage oricând fără a oferi motive.
 • 6.3. Dreptul la rectificare. Dacă datele dvs. personale prelucrate de Coherent Solutions din Moldova sunt incorecte, ne puteți cere să le rectificam în orice moment.
 • 6.4. Drepturi de ștergere și blocare. Aveți dreptul să ștergeți și să blocați datele dvs. personale pe care le prelucrează Coherent Solutions din Moldova. Ștergerea se poate face oricând contactându-ne. Datele dvs. vor fi șterse în cel târziu la 30 de zile de la exercitarea acestui drept. Dacă ștergerea este contrară obligațiilor legale, contractuale, penale sau comerciale sau altor motive legitime, în loc de ștergere, poate avea loc doar blocarea datelor dumneavoastră. După ștergerea datelor dvs., nu mai este posibil ca noi să le recuperăm.
 • 6.5. Dreptul la transferul datelor. Dacă doriți să vă furnizăm datele dvs. personale, vom transfera datele către dvs. sau către alt operator într-un format structurat, utilizat la scară largă și care poate fi citit de sistemele de operare. Vom transfera datele direct numai dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 • 6.6. Dreptul la opoziție. Aveți dreptul în orice moment și fără a oferi niciun motiv să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv dacă le prelucrăm în scopuri de marketing sau ca urmare a procesului de recrutare în cadrul companiei.
 • 6.7. Drepturi cu privire la prelucrarea automată a datelor, inclusiv profilarea. Coherent Solutions din Moldova nu prelucrează automat datelor, inclusiv profilare. Fără a aduce modificări celor menționate mai sus, în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor, inclusiv profilarea, aveți dreptul suplimentar de a solicita intervenția umană a operatorului, dreptul de a contesta decizia și dreptul de a vă exprima punctul de vedere.
 • 6.8. Contact (pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră ca persoană vizată). Când ne contactați prin e-mail la privacy@coherentsolutions.com sau prin poștă la adresa: București, Sectorul 2, Str. Jean Louis Calderon, nr. 26, et. 1, ap. 1, datele raportate (inclusiv adresa de e-mail, numele și numărul de telefon, dacă există) sunt stocate de noi pentru a răspunde la întrebările dvs. și a răspunde solicitării dumneavoastră. Vom șterge datele păstrate de îndată ce stocarea nu mai este necesară sau vom restricționa prelucrarea lor dacă există obligații legale.
 • 6.9. Dreptul la plângere Aveți dreptul să depuneți o plângere împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în fața organismului de control competent dacă credeți că drepturile dvs. de protecție a datelor cu caracter personal au fost încălcate.

7. Perioada de păstrare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate și prelucrate în următorii termeni:

 • Pentru o perioadă de 5 ani – când datele personale sunt colectate în scopul executării contractelor sau a relațiilor precontractuale. Perioada de 5 ani începe de la ultima din cele două date: data corespondenței cu privire la posibila încheiere a contractului sau data începerii contractului
 • Pentru perioada legală relevantă – dacă datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în baza îndeplinirii unei obligații legale a Coherent Solutions din Moldova
 • Timp de 3 (trei) ani – când datele personale sunt colectate în scopuri de marketing, inclusiv informații despre evenimente, training-uri și publicații sau pentru cei care sunt implicați în procesul de recrutare Coherent Solutions din Moldova dacă aceștia ne-au oferit un acord explicit

Securitatea datelor colectate

Coherent Solutions din Moldova implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate cu scopul de a pune la dispoziție cea mai cuprinzătoare protecție a datelor cu caracter personal împotriva accesului nedorit. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja informațiile personale.

Datele cu caracter personal sunt stocate în platforma Pardot Marketing Automation. Coherent Solutions din Moldova folosește, de asemenea, sistemele de urmărire Google Analytics Universal pe site-ul nostru.

9. Utilizarea site-ului web Coherent Solutions din Moldova de către copii

Nu intenționăm ca site-urile noastre web sau serviciile online să fie utilizate de persoane cu vârsta sub 18 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și credeți că e posibil să fi colectat informații despre un copil, vă rugăm să ne contactați la privacy@coherentsolutions.com

10. Transmiterea informațiilor dvs.

Putem transmite informațiile dvs. după cum urmează sau așa cum este descris în această politică de confidențialitate:

 • Ca răspuns în cadrul unui proces juridic
 • Pentru a investiga sau remedia eventualele încălcări ale acordurilor sau politicilor noastre de utilizatori sau pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranța Coherent Solutions din Moldova, a utilizatorilor noștri sau a altora
 • Către filialele noastre și companiile conexe
 • În legătură cu sau în timpul negocierilor cu privire la orice fuziune, vânzare a activelor companiei, finanțarea sau achiziționarea întregii sau a unei părți din afacerea noastră de către o altă companie
 • Cu consimțământul dumneavoastră sau la instrucțiunile dumneavoastră

De asemenea, este posibil să împărtășim informații agregate sau fără elemente identificatoare, care nu pot fi utilizate în mod rezonabil pentru a vă identifica.

11. Accesul și controlul asupra informațiilor dvs.

Puteți renunța la primirea de anunțuri personalizate, difuzate de partenerii noștri publicitari:

 • Dacă vă aflați în Spațiul Economic European puteți renunța la publicitatea online prin intermediul Alianței Europene pentru Publicitatea Digitală Interactivă (site-ul web EDAA Your Online Choices aici).
 • Dacă vă aflați în Spațiul Economic European, este posibil să aveți și dreptul de a accesa, corecta sau actualiza unele informații pe care le deținem despre dvs. De asemenea, puteți solicita să ștergem informațiile dvs. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la privacy@coherentsolutions.com.
 • Puteți renunța la urmărirea prin sistemul Google Analytics vizitând acest site web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • De asemenea, puteți solicita să nu vă mai trimitem mesaje prin poșta electronică făcând clic pe „linkul de dezabonare” sau „link-ul preferințelor pentru mesaje via e-mail” prezente în mesajele noastre de marketing sau contactând privacy@coherentsolutions.com.

12. Modificări la această politică de confidențialitate

Este posibil să schimbăm din când în când această politică de confidențialitate. Dacă decidem să facem modificări acestei politici de confidențialitate, vom actualiza data politicii de confidențialitate în partea de sus a documentului și vom publica politica de confidențialitate modificată. Vă recomandăm să consultați în mod regulat această politică de confidențialitate pentru orice modificare, deoarece utilizarea continuă este considerată ca fiind consimțirea tuturor modificărilor.

13. Condiții generale

Termenele noastre juridice vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația Statelor Unite, a Uniunii Europene și a altor țări, fără a ține cont de prevederile sale privind conflictul de legi. În plus, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale și sediului acestor instanțe.

Orice cerere de chemare în judecată a dvs. cu privire la site-ul nostru web trebuie să fie realizată în termen de un (1) an de la identificarea motivului pentru cererea de chemare în judecată. Dacă nu se respectă termenul, se consideră renunțarea și excluderea acestui drept pentru totdeauna. În cazul în care o parte a politicii noastre de confidențialitate va fi considerată invalidă sau neaplicabilă, acea porțiune va fi interpretată în conformitate cu legislația aplicabilă, iar porțiunile rămase vor rămâne în vigoare și efect. În măsura în care orice conținut de pe site-ul nostru este în conflict sau este incompatibil cu politica noastră de confidențialitate, politica noastră de confidențialitate va avea prioritate. Drepturile Coherent Solutions din Moldova conforme cu Termenele noastre juridice vor supraviețui încetării aplicabilității Termenelor noastre juridice.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati documentul:
Nota-informative.docx

Date de contact utile

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați Coherent Solutions din Moldova la privacy@coherentsolutions.com, menționând în subiectul mesajului „Politica de confidențialitate”, sau să ne scrieți la: Coherent Solutions din Moldova, București, Sectorul 2, Str. Jean Louis Calderon, nr. 26, et. 1, ap. 1

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro