Termene și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenele și condițiile Coherent Solutions din Moldova înainte de a utiliza site-ul https://coherentsolutions.md/ („Serviciul”) administrat de Coherent Solutions din Moldova („noi” sau „al nostru”).

Accesul și utilizarea Serviciului sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termene. Aceste termene se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să respectați aceste termene și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu aceste termene și condiții sau nu doriți să fiți limitat de acestea, nu utilizați/accesa Serviciul.

Proprietate intelectuală

Serviciul și conținutul său original, caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Coherent Solutions din Moldova și a celor care dețin licențele sale. Serviciul este protejat prin legile drepturilor de autor, legile mărcilor comerciale și alte legi ale Statelor Unite, ale Uniunii Europene și ale altor țări. Mărcile comerciale și imaginea noastră comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil în scris al Coherent Solutions din Moldova.

Orice produs sau nume de companie menţionate în acest site pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor lor respectivi.

Dacă nu se specifică altceva, firmele, organizațiile, produsele, persoanele, locurile și evenimentele descrise în exemplele de aici sunt imaginare. Nu este intenționată și nu trebuie dedusă nicio asociere cu vreo firmă, organizație, produs, persoană sau eveniment real.
Coherent Solutions din Moldova își rezervă toate celelalte drepturi care nu sunt acordate în mod expres în acest acord.

Link-uri către alte website-uri / pagini web / terțe părți

Serviciul nostru poate conține linkuri către site-uri web sau servicii furnizate de terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de Coherent Solutions din Moldova.

Coherent Solutions din Moldova nu are control și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile altor site-uri web sau serviciilor ale unor terțe părți. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că organizația Coherent Solutions din Moldova nu va fi responsabilă sau considerată răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice astfel de conținut terță parte, produse sau servicii disponibile pe sau prin intermediul oricărui astfel de site.

Despăgubiri

Sunteţi de acord să apăraţi, să despăgubiţi şi să protejaţi Coherent Solutions din Moldova şi pe licențiații și licenţiatorii săi, angajaţii, contractanţii, reprezentanţii, agenţii, administratorii și directorii săi (colectiv, „părţile exonerate de răspundere“) împotriva oricăror şi tuturor reclamaţiilor, acţiunilor, solicitărilor, daunelor, costurilor, răspunderilor, pierderilor şi cheltuielilor (incluzând onorariile avocaţilor şi costurile rezonabile) (colectiv, „pierderile“) ce decurg din, au legătură cu sau sunt asociate (a) utilizării de către dumneavoastră a serviciilor, (b) încălcării de către dumneavoastră a acestor termeni de utilizare.

Limitarea răspunderii

În niciun caz, Coherent Solutions din Moldova și nici directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații săi nu vor fi considerați răspunzători pentru niciun fel de daune indirecte, accidentale, speciale, consecvente sau punitive, inclusiv, fără a se limita la pierderea profitului, pierderea datelor, pierderea dreptului de utilizare, a fondul commercial financiar, sau alte pierderi intangibile, rezultate din (i) accesul dvs. la sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau de a utiliza Serviciul; (ii) orice comportament sau conținut al oricărei terțe părți în cadrul Serviciului; (iii) orice conținut obținut din Serviciu; și (iv) accesul, utilizarea sau modificarea neautorizată a transmisiilor sau a conținutului dvs., indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, răspundere civilă (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie legală, indiferent dacă am fost informați sau nu cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, și chiar dacă se constată că o remediere prezentată în acest document a eșuat în scopul său esențial.

Fără utilizare ilegală sau interzisă

Ca o condiție a utilizării Serviciului de către dvs., garantați către Coherent Solutions din Moldova că nu veți utiliza Serviciul în niciun scop ilegal sau interzis de prezentele Termene, Condiții și Notificări. Nu aveți dreptul de a utiliza Serviciul în niciun mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta Serviciul sau interfera cu utilizarea Serviciului sau cu experiența în legătură cu acesta a oricărei alte părți. Nu aveți dreptul să obțineți sau să încercați să obțineți niciun material sau informație prin niciun mijloc care nu a fost pus intenționat la dispoziție prin intermediul Serviciului. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a divulga în orice moment orice informație este necesară pentru a respecta orice lege aplicabilă, regulament, proces juridic sau cerere guvernamentală, sau de a modifica, refuza să publicăm sau să eliminăm orice informații sau materiale, în totalitate sau parțial.

Declinarea responsabilității

Fiecare persoană își asumă întreaga responsabilitate și toate riscurile care decurg din utilizarea Serviciului. Serviciul este furnizat „aşa cum este scris” şi „aşa cum este disponibil” şi toate garanţiile, exprese sau implicite, sunt respinse prin prezentul, inclusiv orice garanţie de comercializare, titlu/neîncălcare, calitate a informaţiei sau caracterul de adecvare pentru un anumit scop.

Coherent Solutions din Moldova, filialele sale, afiliații și licențiatorii săi resping, fără nicio limitare, toate garanţiile cu privire la următoarele a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, sigur sau va fi disponibil în orice moment sau loc; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării Serviciului vor satisface cerințele dumneavoastră.

Excepții

Unele jurisdicţii nu permit limitarea sau excluderea garanţiilor explicite sau implicite, de aceea, excluderea de mai sus poate să nu fie valabilă în cazul dvs. şi este posibil să beneficiaţi de alte drepturi, care pot să difere în funcţie de jurisdicţia dvs.

Legislaţia aplicabilă

Aceste Termene și condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legislația Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Europene și a altor țări, fără a ține cont de prevederile sale privind conflictul de legi.

Eșecul nostru de a exercita sau pune în aplicare orice drept sau prevedere a acestor termene și condiții de utilizare nu va constitui renunțarea la aceste drepturi sau prevederi. În cazul în care o dispoziție a acestor Termene este considerată invalidă sau inexecutabilă de către o instanță, celelalte dispoziții ale acestor Termene vor rămâne în vigoare. Aceste termene și condiții și orice politici sau reguli publicate de noi pe acest site sau în ceea ce privește serviciul nostru, constituie întregul acord și înțelegere între dvs și noi, și guvernează utilizarea de către dvs a serviciilor noastre, înlăturând orice acorduri anterioare sau actuale.

Încetarea / restricționarea accesului

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a înceta în orice moment utilizarea de către dvs. a Serviciului sau la orice segment a acestuia, fără notificare prealabilă.

Modificări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui în orice moment aceste Termene.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste Termene, vă rugăm să ne contactați.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati documentul:
Nota-informative.docx